Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp DAREL SIA (turpmāk tekstā – Uzņēmums), reģistrācijas numurs 40203127693, juridiskā adrese Balvu iela 13-52, Rīga, LV‑1004, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā Darel.lv.

1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā Darel.lv.

2. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu par veikto pasūtījumu telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā Darel.lv Pircējs var bez iepriekšējas reģistrēšanās vai reģistrējoties.

Lai veiktu pasūtījumu interneta veikalā Darel.lv:

 1. pie izvēlētās preces Pircējam jānospiež pogu "Pievienot grozam”,
 2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež izvēlne lapas labās puses augšdaļā, kur redzama informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties interneta veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot attiecīgo izvēlni,
 3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams nospiest pogu “Turpināt maksājumu”. Tālāk jāaizpilda informāciju par Pircēju. Pēc tam poga “Turpināt” un jāievada Pircēja adrese. Pēc tam jāizvēlas Piegādes veids un Maksājuma veids,
 4. lai apstiprinātu pasūtījumu, jāatzīmē “Es piekrītu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ievērošu tos bez nosacījumiem” un jānospiež poga “Pasūtīt ar pienākumu maksāt”. Tagad pasūtījums ir veikts, ko apliecina ekrānā redzamais paziņojums.

 Pasūtījumus iespējams veikt:

 1. jebkurā diennakts laikā, veicot pasūtījumu interneta veikalā lv,
 2. zvanot darba dienās no 8:30 līdz 17:30 pa telefonu 23663363,
 3. nosūtot e-pastu uz info@darel.lv.

 Veicot pasūtījumu internetā darel.lv,  pa tālruni vai e-pastu, Pircējam jānorāda šāda informācija:

 1. preces nosaukums un skaits,
 2. vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums,
 3. uzņēmumam – reģistrācijas vai PVN maksātāja numurs un juridiskā adrese,
 4. piegādes adrese (ja nepieciešams),
 5. tālruņa numurs,
 6. e-pasts.

Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no 08:30 līdz 17:30. Ja pasūtījums veikts citā laikā, to apstrādā nākamajā darba dienā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas Pircējam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. Ja no Pircēja saņemtā informācija nav pilnīga vai ir kāds cits iemesls, ar Pircēju sazinās Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.

3. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu interneta veikalā Darel.lv var norēķināties šādos veidos:

 1. apmaksājot priekšapmaksas rēķinu internetbankā vai bankas filiālē,
 2. skaidrā naudā, saņemot preci veikalā uz vietas,
 3. ar maksājuma karti, saņemot preci veikalā uz vietas,
 4. ar pēcapmaksas pavadzīmi (klientiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums.

Kad Pircēja pasūtījums saņemts, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas, ja Pircējs ir norādījis, ka norēķināsies ar bankas pārskaitījumu. Rēķinā ir norādīti visi dati, kas nepieciešami tā apmaksai. Pirkums tiek uzskatīts par apmaksātu un preču saņemšana tiek nodrošināta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

Veicot maksājumu, jānorāda rēķina numurs.

Saņemot preci ar priekšapmaksu vai pēcapmaksu, Pircējam tiek izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu. Norēķinoties skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, pirkumu apliecina kases čeks.

4. Piegādes noteikumi

Pasūtījums tiek piegādāts uz Pircēja norādīto adresi. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preces svara, izmēra, piegādes attāluma un izvēlētā piegādes veida. Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai tad, kad veikta priekšapmaksa.

Preces iespējams saņemt Uzņēmuma veikalā Rīgā, Matīsa ielā 103b darba dienās no 8:30 līdz 18:00. Preču saņemšana veikalā ir bez piegādes maksas.

Preču piegāde iespējama pēc naudas saņemšanas uzņēmuma bankas kontā, saskaņā ar piegādes aprakstā norādītajiem termiņiem. Ja nepieciešams, precīzāku informāciju var saņemt informāciju telefoniski vai e-pastā.

Preču piegāde tiek veikta saskaņā ar piedāvātajiem piegādes veidiem, kas norādīti informācijas sadaļā par piegādi. Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā.

5. Garantija

Uzņēmuma Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem un saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Ja garantijas laikā rodas pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem jāvēršas Uzņēmuma veikalā. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem, kā arī Uzņēmums var piedāvāt preci apmainīt pret jaunu vai līdzvērtīgu. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta izdevumus jāsedz Pircējam. Garantijas remonts vai preces maiņa nepagarina garantijas termiņu.

Garantijas saistības var tikt anulētas, ja:

 1. pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu,
 2. prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota profesionāli, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām,
 3. pārkāpti preces lietošanas instrukcijas noteikumi,
 4. ja ierīcei tikusi uzstādīta programmatūra, kas atšķiras no ražotāja noteiktās,
 5. precei tikusi uzstādīta viltota programmatūra, kas varēja radīt bojājumus,
 6. precei veikts nekvalificēts remonts,
 7. precei ir mehāniski, ķīmiski vai citi ārēji bojājumi,
 8. veiktas izmaiņas preces konstrukcijā,
 9. preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

 Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 1. svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē,
 2. dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā,
 3. neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā,
 4. nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo daļu, programmatūras, piederumu, aksesuāru vai informācijas nesēju lietošanas rezultātā.

Garantija neattiecas uz:        

 1. programmnodrošinājumu, izejmateriāliem, piederumiem, aksesuāriem, detaļām un izstrādājumiem, kas dabīgi nolietojas preces lietošanas laikā (piemēram, baterijas, akumulatori, korpusi, toneri, kārtridži u.tml.),
 2. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

6. Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam līdzvērtīgu preci par līdzīgu cenu.

7. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā, atgriežot Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces daļu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 1. preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ (lejupielādējamas programmas, higiēnas priekšmeti un to detaļas, skūšanās piederumi un to detaļas u.c.), tā ātri bojājas vai ir ātri izlietojama,
 2. pircējs ir atvēris un izmantojis audio vai video ierakstu, bateriju vai akumulatoru iepakojumu, tintes kārtridžu, datorprogrammu vai citu preču iepakojumu, kas ļauj preci nokopēt, apgrūtina vai padara neiespējamu preces atkārtotu pārdošanu,
 3. nav iespējams pārliecināties, ka prece ir jauna vai jau daļēji izlietota (piemēram, tonera kārtridži, baterijas, akumulatori, releji, kondensatori, līmlentes, diodes u.c.),
 4. pircējam ir piegādāta speciāli pasūtīta prece pēc Pircējam norādītajiem parametriem (detaļas artikuls, kods u.tml.).

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

8. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, jāuzrāda dokuments, kas apliecina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

9. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas likumi vai šis līgums.

10. Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma nosacījumiem un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka uz norādīto e-pastu saņems paziņojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izpārdošanas un Akcijas preču cenu atlaides nesummējas.

Elektroniski noslēgto līgumu Pircējam vēlāk nav iespējams apskatīt mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā līguma kopijas.

Preču apraksti tiek veidoti pēc to ražotāju un piegādātāju sniegtās informācijas; aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, tajos ir iespējamas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju un piegādātāju noteiktām izmaiņām, preču komplektācija un parametri var tikt mainīti.

Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir Uzņēmuma veikalā vai noliktavā, var noskaidrot darba dienās no 8:30 līdz 17:30, zvanot uz norādīto tālruni vai rakstot e-pastu. Ja Pircēja izvēlētā prece nav pieejama, Uzņēmums var piedāvāt to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

11. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: Darel SIA
Juridiskā adrese: Balvu iela 13-52, Rīga, LV-1003, Latvija
Faktiskā adrese: Matīsa iela 103b, Rīga, LV-1009, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40203127693
PVN reģistrācijas numurs: LV40203127693
Banka: Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV20HABA0551044772238

Produkts pievienots vēlmēm
Produkts pievienots salīdzināšanai

Lietojam WhatsApp!